Zbiórka publiczna

Zarząd   Stowarzyszenia  DAR SERCA  zaprasza do udziału w zbiórce publicznej w okresie od 20.10.2015 r. do 30.08.2016 r.

Zbiórka publiczna  została zgłoszona w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i otrzymała  nr 2015/4062/OR.

Zbiórka będzie prowadzona w formie:

  • zbiórki do puszek.

Celem zbiórki jest zebranie środków finansowych  na pokrycie kosztów wyjazdów dzieci na ,,zielone szkoły” z rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Cel planowanej zbiórki publicznej mieści się wyłącznie w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie.

W 2015 r.  dzięki Państwa wsparciu 49  dzieci z rodzin znajdujących się  w trudnej sytuacji wyjechało na zieloną szkołę.

Najbliższe spotkanie Państwa z nami  i szansa na wsparcie naszych działań  to  06.12.2015 r., podczas IX edycji Akcji Charytatywnej „Graj   i Pomagaj”,  organizowanej  przez Centrum Sportu i Rekreacji  w Dąbrowie Górniczej   w Hali Widowiskowo – Sportowej „Centrum” przy Al. Róż 3.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia  DAR SERCA