ZBIÓRKA PUBLICZNA

Zarząd   Stowarzyszenia  DAR SERCA  zaprasza do udziału w zbiórce publicznej w okresie od 30.11.2019 r. do 30.08.2020 r.

Zbiórka publiczna  została zgłoszona w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i otrzymała  nr 2019/5613/OR

Zbiórka będzie prowadzona w formie:

  • zbiórki do puszek.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu Akademia Rozmaitości, w tym cykl wycieczek edukacyjnych, cykl zajęć rozwijających zainteresowania i pasje dzieci, zakup pomocy dydaktycznych.

Cel planowanej zbiórki publicznej mieści się wyłącznie w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów        o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.

Najbliższe spotkanie Państwa z nami  i szansa na wsparcie naszych działań  to  08.12.2019 r., podczas XIII edycji Akcji Charytatywnej

„Graj   i Pomagaj”,  organizowanej  przez Centrum Sportu i Rekreacji         w Dąbrowie Górniczej   w Hali Widowiskowo – Sportowej „Centrum” przy Al. Róż 3.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia  DAR SERCA