Nasze projekty

Najważniejsze realizowane projekty w 2021 r. : 

Świetlica Środowiskowa KRAINA PRZYJAŹNI

Akademia Rozmaitości

PAJACYK

Pajacykowa Sieć Pomocowa

Najważniejsze zrealizowane projekty w 2020 r. : 

Świetlica Środowiskowa KRAINA PRZYJAŹNI

Akademia Rozmaitości

Otwórz oczy, baw się z nami bez przemocy w świetlicy środowiskowej

PAJACYK

Pajacykowa Sieć Pomocowa

Najważniejsze zrealizowane projekty w 2019r. : 

Świetlica Środowiskowa KRAINA PRZYJAŹNI

Zimowa Akademia Rozmaitości

Warsztaty wrażliwości

Wakacyjna Akademia Rozmaitości

Otwórz oczy, baw się z nami bez przemocy w świetlicy środowiskowej

Akademia Zdrowego Dzieciaka

PAJACYK

Pajacykowa sieć pomocowa

Najważniejsze zrealizowane projekty w 2018 r.:

Świetlica Środowiskowa KRAINA PZYJAŹNI

Zimowa Akademia RozmaitoŚci

Warsztaty wraŻliwoŚci

Wakacyjna Akademia Rozmaitości

Otwórz oczy baw się z nami bez przemocy w świetlicy Środowiskowej

Akademia Zdrowego Dzieciaka

PAJACYK

Najważniejsze zrealizowane projekty w 2017 r.:

Świetlica środowiskowa KRAINA PZYJAŹNI

Zimowa Akademia Rozmaitości

Wakacyjna Akademia Rozmaitości

Warsztaty wrażliwości

Akademia Rozmaitości

Najważniejsze projekty  zrealizowane   w 2016 r.:

,,Świetlica środowiskowa Kraina Przyjaźni   – ul. Karola  Adamieckiego 12   w Dąbrowie Górniczej.

Od 1 stycznia 2016 r.  Stowarzyszenie DAR SERCA  kontynuowało organizację  zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej  KRAINA PRZYJAŹNI – ul. Adamieckiego 12. Zajęcia odbywały się codziennie (od poniedziałku do piątku)  najczęściej w godzinach 14.00-18.00 i były dostosowane do potrzeb dzieci. Natomiast  w okresie ferii i wakacji –od 9.00-14.00.

Prowadziliśmy zajęcia w zespołach zainteresowań: warsztaty teatralne, plastyczne, taneczne, sportowe, literackie, promujące zdrowe odżywianie , kulinarne, krawieckie, aerobic.  Proponowaliśmy dzieciom różne formy aktywności zarówno ruchowej jak i artystycznej.

Podwyższaliśmy sprawność intelektualną naszych wychowanków poprzez realizację zajęć korekcyjno-wyrównawczych, codzienną pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości z poszczególnych przedmiotów- w zależności od potrzeb wychowanków

Źródło finansowania: Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego   w Dąbrowie Górniczej, Polskiej Akcji Humanitarnej  i środków własnych pozyskanych  w ramach 1% i darowizn.

,,Zimowa Akademia Rozmaitości”

Podopieczni Stowarzyszenia ,,Dar Serca” również  podczas ferii  zimowych nie nudzili się,  ale   w sposób atrakcyjny spędzali  czas wolny. Organizatorzy  zaproponowali uczestnikom różne formy aktywności zarówno ruchowej  jak  i artystycznej. Dzieci uczestniczyły w zajęciach ruchowych w Parku Wodnym NEMO, w zajęciach zręcznościowych  w kręgielni oraz na świeżym powietrzu, promując zdrowy styl życia.

Wzięli udział w wycieczkach edukacyjnych do: Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga   w Tarnowskich Górach,   Szkoły Policji w Katowicach oraz do Palmiarni Miejskiej    w Gliwicach.

Podsumowaniem projektu była sportowa impreza integracyjna MAM TALENT.

Głównym celem projektu było propagowanie zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu  jako alternatywy dla nudy i bezczynności oraz konstruktywne zorganizowanie dzieciom warunków bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych.

Źródło finansowania:  Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego   w Dąbrowie  Górniczej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

,,Wakacyjna Akademia Rozmaitości”

Stowarzyszenie DAR SERCA w lipcu realizowało  projekt ,,WAKACYJNA AKADEMIA ROZMAITOŚCI”. W codziennych zajęciach  brały udział  dzieci w wieku 6-14 lat z Dąbrowy Górniczej. Głównym celem proponowanych atrakcji było propagowanie zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu  jako alternatywy dla nudy i bezczynności.

Były wyjścia na basen, olimpiady sportowe, warsztaty plastyczne, ekologiczne, ogniska integracyjne, wycieczki piesze i autokarowe do ciekawych miejsc (np. stadnina koni, Zagroda Żubrów w Pszczynie, ZOO w Chorzowie, Ogród Doświadczeń w Krakowie, Muzeum Chleba i inne).

Udział w zajęciach sportowych, artystycznych, wycieczkach edukacyjnych, spotkaniach    z ciekawymi ludźmi wzbogaca umysły dzieci i uwrażliwia je  na piękno i tajemniczość otaczającego świata.

Źródło finansowania:  Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego  w Dąbrowie  Górniczej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

,,Warsztaty wrażliwości” 

Stowarzyszenie DAR SERCA od  1 maja 2016 r. realizowało kolejną edycji  projektu Warsztaty wrażliwości.                 W ramach zadania odbyły się działania edukacyjne rozwijające uzdolnienia dzieci i młodzieży z rodzin o utrudnionym dostępie do kultury.
Realizacja programu obejmowała  cykl zajęć warsztatowych w ramach Klubu Tęgich Głów, rozwijających zdolności i myślenie twórcze każdego dziecka. Uczestników projektu zaprosiliśmy  także do udziału  w  zajęciach  rozwijających zainteresowania i pasje np. warsztaty teatralne, interaktywne audycje muzyczne, warsztaty plastyczne .Podsumowaniem projektu była  Gala Talentów.
Źródło finansowania:  Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego  w Dąbrowie  Górniczej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

 

,, Czym skorupka za młodu nasiąknie…”

 

W czerwcu  2016 r. rozpoczęliśmy  realizację nowego projektu ,,Czym skorupka za młodu nasiąknie…którego główne cele to: promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego, trzeźwego stylu życia bez środków psychoaktywnych i bez agresji, kształtowania postaw społecznych wolnych od przemocy, od uzależnień, , organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Działania zaplanowane  w ramach projektu adresowane były do grupy  około 60 osób  dzieci, ich rodziców doświadczających przemocy w rodzinie   z problemem alkoholowym, z rodzin   zagrożonych wykluczeniem społecznym  o trudnej sytuacji materialnej z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Będzina oraz wolontariuszy zainteresowanych udziałem  w projekcie.

W ramach realizacji zadania ,,Czym skorupka za młodu nasiąknie… zaplanowano działania zarówno działania kulturalno – rekreacyjne  jak  i działania edukacyjno-profilaktyczne.

Podejmowane działania  zagospodarowywały czas wolny dzieci z rodzin zagrożonych patologią, czyli stanowiły alternatywę dla nudy, bezczynności, bierności, co pozwoliło wszystkim uczestnikom projektu aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, stworzyło wszystkim szansę rozwoju osobowości i przyczyniło  się do samorealizacji uczestników.

W ramach realizacji zadania ,,Czym skorupka za młodu nasiąknie…zaplanowane cele zostały osiągnięte.

Podejmowane  działania edukacyjne  rozwijały   zainteresowania,  pasje  uzdolnienia dzieci  i młodzieży.

Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego na rzecz kształtowania postaw społecznych wolnych  od przemocy    i uzależnień w okresie 01.06.2016- 31.12.2016 r. obejmowała:

 • cykl zajęć warsztatowych „Agresja -jest na nią sposób!”
 • cykl zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień wg bajki    ,, Cukierki”
 • cykl warsztatów plastycznych inspirowanych programami -„Agresja- jest na nią sposób!”  i  bajką ,,Cukierki
 • cykl profilaktycznych warsztatów teatralnych
 • organizację wycieczek edukacyjnych.

Podsumowanie realizacji projektu była impreza integracyjna połączona z prezentacja przedstawienia, rozdaniem nagród i certyfikatów

Wszystkie zaplanowane formy aktywności promowały zdrowy styl życia, ukazywały uczestnikom możliwości  aktywnego spędzania wolnego czasu.

Źródło finansowania:  Projekt współfinansowany ze środków  Województwa Śląskiego

,,Akademia Rozmaitości”

W lipcu 2016 r. rozpoczęliśmy  realizację nowego projektu ,,Akademia Rozmaitości”. W ramach realizacji zadania ,” podejmowane były działania zarówno działania kulturalno – rekreacyjne  jak    i działania edukacyjne.

Cele główne takie jak; promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego, trzeźwego stylu życia bez środków psychoaktywnych i bez agresji, kształtowanie postaw społecznych wolnych od przemocy , od uzależnień; rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi; organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży zostały w pełni osiągnięte.

Realizacja programu w okresie 01.07.2016- 31.12.2016 r. obejmowała:

 • warsztaty plastyczne dla około 30 dzieci
 • warsztaty biblioterapeutyczne dla około 20 dzieci.
 • Warsztaty integracyjno- profilaktyczne ,,Razem możemy więcej” –około 60 dzieci
 • interaktywne audycje muzyczne –  koncerty interaktywne
 • organizację wycieczki do teatru
 • organizację  wycieczek edukacyjnych
 • Gala Talentów i wernisaż prac podopiecznych

Zajęcia inspirowały  dzieci do pracy twórczej jako alternatywy spędzania czasu wolnego.

Uczestnicy  zajęć zaplanowanych w projekcie  podzieleni byli  na   zespoły zainteresowań,   w których  mogli rozwijać swoje pasje, uzdolnienia i doskonalić umiejętności.

Źródło finansowania:  Projekt współfinansowany ze środków  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Projekty realizowane w 2015 r.

,,Świetlica środowiskowa Kraina Przyjaźni   – ul. Karola  Adamieckiego 12   w Dąbrowie Górniczej. Opieką świetlicy środowiskowej  KRAINA PRZYJAŹNI  objęte były dzieci w wieku od 6 do 16 lat . Świetlica zapewniała  podopiecznym opiekę i wychowanie, pomoc                     w nauce, organizację czasu wolnego, wycieczki turystyczne i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Zajęcia były organizowane w sposób ciągły. W świetlicy stworzyliśmy warunki do wyrównywania zaległości szkolnych i rozwoju możliwości dzieci. Zorganizowane zostały  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wyrównujące deficyty rozwojowe.

Źródło finansowania: Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego  w Dąbrowie Górniczej, Polskiej Akcji Humanitarnej  i środków własnych pozyskanych   w ramach 1% i darowizn.

,,Zimowa Akademia Rozmaitości”  

Głównym celem projektu było propagowanie zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu  jako alternatywy dla nudy i bezczynności oraz konstruktywne zorganizowanie dzieciom warunków bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych.                            

W proponowanych w projekcie zajęciach wzięło udział około 90 dzieci w wieku 6-16 lat   z Dąbrowy Górniczej objętych opieką Stowarzyszenia. Udział w proponowanych formach aktywności dostarczył uczestnikom pozytywne bodźce do prawidłowego rozwoju psychospołecznego oraz wzmocnił w nich istniejący  potencjał.

Źródło finansowania:  Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego  w Dąbrowie  Górniczej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

,,Wakacyjna Akademia Rozmaitości”

W projekcie wzięło udział 106 dzieci w wieku 6-16 lat  z terenu Dąbrowy Górniczej    z dzielnic Gołonóg, Centrum.  Głównym celem było propagowanie zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu  jako alternatywy dla nudy i bezczynności oraz konstruktywne zorganizowanie dzieciom warunków bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas  wakacji.

Udział w zajęciach sportowych, artystycznych, wycieczkach edukacyjnych, spotkaniach  z ciekawymi ludźmi wzbogaca umysły dzieci i uwrażliwia je  na piękno i tajemniczość otaczającego świata.

Źródło finansowania:  Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego  w Dąbrowie  Górniczej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

,,Warsztaty wrażliwości” – Grupę docelową projektu ,,Warsztaty wrażliwości”, stanowiły  dzieci  objęte  opieką Stowarzyszenia.  Główne cele to: rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi, organizacja czasu wolnego dzieci        i młodzieży. W realizacji zadania wzięło udział ponad 60 dzieci w wieku 6-18 lat    z Dąbrowy Górniczej , które przejawiały też zdolności artystyczne  i były ciekawe otaczającego ich świata. Dzieci rozwijały swoje zainteresowania w pracowniach tematycznych: teatralnej, plastycznej,  uczestniczyły w interaktywnych audycjach muzycznych.

Źródło finansowania:  Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego   w Dąbrowie  Górniczej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

,,Integracja międzypokoleniowa” Działania zaplanowane w ramach projektu adresowane były do grupy  około 60 osób w  różnym wieku, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych.  Głównym celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu różnych grup wiekowych poprzez włączenie ich we wspólną ofertę kulturalną, edukacyjną.

Źródło finansowania:  Projekt finansowany był przy udziale środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

,, Akademia Zdrowego Dzieciaka”  Celem  projektu  było  poszerzenie wiedzy na temat zdrowego trybu życia , w tym zdrowego odżywiania  podopiecznych świetlicy środowiskowej KRAINA PRZYJAŹNI. Dzieci uczyły się samodzielnego przygotowania zdrowych posiłków. Poznały  różne rodzaje ziół i ich zastosowanie w kuchni. Tworzyły świetlicową książkę kucharską.   Realizacja projektu trwała do VI 2015 r.

Źródło finansowania:  Projekt finansowany był przy udziale środków  Fundacji TESCO DZIECIOM  , środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn

Zbiórka publiczna GRAJ I POMAGAJ. Celem zbiórki  było zebranie środków finansowych  na pokrycie kosztów wyjazdów dzieci na ,,zielone szkoły”, z rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Stowarzyszenie „Dar Serca” w ramach zbiórki publicznej  zgłoszonej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod nr  2014/955/OR   oraz darowizn otrzymanych na konto stowarzyszenia  zebrana została kwota 26.963,00.

Z dofinansowania skorzystało  49 dzieci z rodzin znajdujących się  w trudnej sytuacji, które wraz z  klasą wyjechało  w maju/ czerwcu    2015 r. na zieloną szkołę.

Od października 2015 r. realizujemy  kolejną edycję  zbiórki GRAJ I POMAGAJ.