Podaruj 1%

Stowarzyszenie DAR SERCA działa na terenie Dąbrowy Górniczej od 2008 roku.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, kultury i sztuki,  krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu.

Od 2008 r. prowadzimy placówkę wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku od 6-14 lat.

Podejmujemy działania mające na celu wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia. Promujemy zdrowe odżywianie. Założyliśmy ogródek ziołowy. W ramach  współpracy z Polską Akcją Humanitarną finansujemy obiady szkolne  dla 100  dzieci z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Będzina.  Uczymy tolerancji poprzez organizację interaktywnych audycji muzycznych prowadzonych przez osobę niewidomą. Nasi podopieczni poznają świat poprzez organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, podróżnikami. Rozwijamy pasje i zainteresowania młodych ludzi, rozbudzamy ciekawość poznawczą poprzez organizację imprez i wycieczek edukacyjno- turystycznych dla chętnych dzieci z Dąbrowy Górniczej

Stowarzyszenie DAR SERCA posiada  status organizacji pożytku publicznego i korzysta w pełni z wynikających z tego tytułu praw.

Zgodnie z powyższym informujemy, że na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możecie Państwo przekazać 1% swojego podatku od dochodów na rzecz naszego

Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Jak przekazać 1% ?

  1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%
  2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-28).

Przykład: jeżeli chcesz przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia DAR SERCA, w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić odpowiednie rubryki

  • Nazwa OPP: Stowarzyszenie DAR SERCA
  • Numer KRS:  :0000301248
  • Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.

  • Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.