Zarząd

PREZES – mgr Dorota Klejnot

WICEPREZES – mgr Anna Malczewska
CZŁONEK ZARZĄDU – mgr Monika Kmita