Niezwykły dzień – 4 grudnia w Krainie Przyjaźni.

Kilkadziesiąt kartek świątecznych dla Seniorów  dostarczyli  nam nasi Podopieczni, którzy wraz ze swoimi Rodzicami, przybyli do placówki. Na co dzień  z większością widzimy się/ słyszymy  poprzez platformę MC TEAMS, ale dzieci  twierdzą, że to nie to samo …

Były to piękne chwile , w tym tak trudnym czasie.

Nasi podopieczni otrzymali paczki żywnościowe, pomoce dydaktyczne , a uczestnicy konkursu plastycznego pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wypożyczyliśmy także kolejny laptop, który umożliwi dzieciom realizację nauczania zdalnego,  systematyczny kontakt z nami.