WAŻNA INFORMACJA

W związku z planowanym otwarciem placówki wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej- KRAINY PRZYJAŹNI od dnia 08.06.2020r.(godziny do ustalenia),  prosimy  rodziców/ opiekunów prawnych, którzy mają potrzebę, by ich dziecko skorzystało z oferowanej opieki o kontakt telefoniczny : 505272808

Rodzic/ opiekun prawny, który zdecyduje się na opiekę w naszej placówce, zostanie poproszony o podpisanie deklaracji dotyczącej regularnego uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych (dotyczy miesiąca czerwca), oraz do zapoznania się z procedurami i wytycznymi sprawowania opieki w czasie epidemii COVID- 19.

Liczba miejsc w placówce jest ograniczona, co wynika to z wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie epidemii COVID- 19.