Akademia Zdrowego Dzieciaka w Krainie Przyjaźni.

Działania zaplanowane w ramach projektu Akademia Zdrowego Dzieciaka dofinansowanego przez Fundację TESCO -IV edycja -programu „Decydujesz, pomagamy” dobiegły końca. Adresowane były do grupy około 30 dzieci w wieku 6-16 lat z Dąbrowy Górniczej dzielnicy Centrum, objętych opieką Stowarzyszenia w świetlicy środowiskowej KRAINA PRZYJAŹNI.


Główne cele projektu Akademia Zdrowego Dzieciaka to:
1.Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się.
2.Wykształcenie u podopiecznych właściwych nawyków żywieniowych .
3.Uświadomienie dzieciom korzyści stosowania metod ekologicznych w produkcji żywności. 4 Poznanie różnych rodzajów ziół i ich zastosowanie w kuchni.
5.Nauka samodzielnego przygotowania zdrowych posiłków.
6.Uświadomienie uczestnikom projektu potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie.
Cele programu zostały w pełni zrealizowane. Dostarczyliśmy uczestnikom projektu wiedzę na temat racjonalnego odżywiania się. Wykształciliśmy u uczestników projektu właściwe nawyki żywieniowe Uświadomiliśmy podopiecznym korzyści stosowania metod ekologicznych produkcji żywności. Dzieci poznały różne rodzaje ziół i ich zastosowanie w kuchni. Nauczyły się samodzielnego przygotowania zdrowych posiłków. Uświadomiliśmy uczestnikom projektu potrzebę aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie. Pracowaliśmy z dziećmi metodami warsztatowymi . Ponadto byliśmy u naszych partnerów Stowarzyszenie Ziemia i My, gdzie dzieci poznały zioła uprawiane w ogródku sensorycznym.
Dzieci wzięły udział w cyklu zajęć promujących zdrowe odżywianie: co jeść, aby być zdrowym, jaką rolę spełniają zioła w odżywianiu, wykonały piramidę zdrowia oraz w warsztatach samodzielnego przygotowania zdrowych posiłków wraz z degustacją. Przeprowadziły wywiad na temat wykorzystania ziół oraz założyły ogródek ziołowy. Wykonały ,,Książkę przepisów na potrawy z dodatkiem ziół”. Brały udział w zajęciach ruchowych. Zorganizowały z pomocą wychowawców Święto Rodziny.
Udział w projekcie wychowanków świetlicy wpłynął na poprawę ich zdrowia, ale także funkcjonowania w społeczeństwie. Nasz program wyposażył dzieci w kompleksową wiedzę na temat zdrowego trybu życia, a szczególnie odżywiania. I był innowacją na terenie Dąbrowy Górniczej, budził zainteresowanie w środowisku z uwagi na publikację zdjęć z warsztatów, informacji o realizacji projektu na fecebook , stronie stowarzyszenia.
Realizacja projektu zacieśniła współpracę stowarzyszenia z rodzicami podopiecznych, którzy angażowali się w nasze działania.