Stowarzyszenie Dar Serca podczas Festiwalu Ludzi Aktywnych 2018.