Kolejny tydzień wakacji pełen wrażeń w Krainie Przyjaźni.

W czasie wakacji zajęcia w świetlicy środowiskowej KRAINA PRZYJAŹNI odbywają się w godzinach 9.00-14.00 lub do 15.00/15 30 wg ustalonych tygodniowych harmonogramów.