Zarząd Stowarzyszenia DAR SERCA zaprasza do udziału w zbiórce publicznej w okresie od 30.10.2016 r. do 30.08.2017

Zbiórka publiczna została zgłoszona w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i otrzymała nr  2016/3423/OR.
Zbiórka będzie prowadzona w formie:
• zbiórki do puszek.
Celem zbiórki jest zebranie środków finansowych na pokrycie kosztów wyjazdów dzieci na ,,zielone szkoły” z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Cel planowanej zbiórki publicznej mieści się wyłącznie w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W 2015 r. dzięki Państwa wsparciu, 49 dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji wyjechało na zieloną szkołę. Natomiast w czerwcu 2016 r.  już  56 małych dąbrowian mogło zobaczyć Morze Bałtyckie.
Najbliższe spotkanie Państwa z nami i szansa na wsparcie naszych działań to 04.12.2016 r., podczas X edycji Akcji Charytatywnej „Graj i Pomagaj”, organizowanej przez Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej w Hali Widowiskowo – Sportowej „Centrum” przy Al. Róż 3.
Serdecznie zapraszamy
Zarząd Stowarzyszenia DAR SERCA